Könyveink

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A 25 éves Stádium Kiadó kívül-belül reprezentatív kiadványai, bár számos alkotó számos műfajú és tagadhatatlanul különböző súlyú műveit ölelik fel, kivétel nélkül a megtalált Atlantisz szellemiségének hordozói, ahol a művészet – miközben önnön jégkorszakát éli – nem hűvös arculat, nem is csupán tárgyilagos módja az önkifejezésnek, hanem: otthonunk. Persze ahhoz, hogy benne élni tudjunk, úgy kell látnunk, amint Gí fotóján a málladozó velencei házfalak közül kikukucskáló fekete gondola orrát szemléljük: nem csupán a közeli kőhídon állva morfondírozunk azon, vajon a következő pillanatban megérkezik-e hozzánk, lassú ringással felénk kanyarodik-e a callén, vagy épp elsiklik szemünk elől, ismeretlen vizekig távolodva a szűkülő-táguló csatornákon – de ott kell eveznünk rajta, gyürkőzve bármilyen viharral, hinni, hogy Noé bárkája megtart a zavaros tengeren.

 

Részlet a bevezetőből

Címkék: album, antológia