Könyveink

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
„Amíg az életem folyik verseim, verseskönyveim is folyamként fognak viselkedni. Ahányszor visszanézek rájuk, mást és mást látok meg bennük” – írja a költő. A könyv Ahonnan, Amerről, Ahová nagy ciklusokba elrendezett verseiből, és az 1960 és 1964 között Pesterzsébeten működött ÁTLÓK művészcsoport három képzőművészének (Gaál Imre, Czétényi Vilmos, Rátkay Endre) műveiből áll. Nagylélegzetű, címadó, Kondor Bélát megidéző verséből idézünk:
„hoztunk ölünkben földet, szívünkben virággyökerek
hajtása fehérlik.
S az üres mellvédre kikönyökölnek harangláb-ácsolást nézni
lámpásaik, a csillagok.”
(A szentek bevonulása a városba)

Könyvismertető:
Újból versválogatással jelentkezik a költő, mert „szokása”, hogy nagy ívű életművéből más-más szempontok alapján formál kötetet; A szentek bevonulása egyben az életműkiadás-sorozatának legújabb része is, amely „kívül is, belül is” olyan kíván lenni, mint az életműkiadás korábbi darabjai, vagyis küllemre szépen megkomponált könyv, nívós és újszerű tartalommal. Korábban három nagy kalandját, „kísértését” foglalta egy-egy kötetbe, életének meghatározó vonatkozásait, költészetének három témáját: a szerelmet, a börtönt és Itália ihlette verseit. A mostani könyv – hasonlóan az előzőhöz – Az ibolyántúli ember című kötethez (9508124), horizontális és vertikális válogatás: témában és időben teljes áttekintés. A hetvenedik életévéhez közeledő költő megannyi szenvedés, megpróbáltatás – az ötvenes években a börtön, később a publikációs, egzisztenciális nehézségek – ellenére is a lét szerelmese maradt. Versei nem csupán sorok, strófák, metaforák, költői képek, szavak és formák tobzódásai, hanem érzéseknek, gondolatoknak vulkanikus, őserejű kavalkádja is. Ebben a kavalkádban a szellem és test egyaránt részt vesz. Diadalmas költészet ez, a huszadik századi reneszánsz ember megnyilvánulása. Sokarcú önkifejezés, hiszen a kötött verstől (Felhőkarcoló epilógus) az expresszionista, szürrealisztikus szabadversekig (Szülőfészkünk ablakai), a prózaverstől az aforisztikus tömörségű miniatűrökig (A talpnyaló) széles skálájú a műfaji palettája. Érett, ma is vállalható műveket írt már tizenhat-tizenhét esztendős korában, és formai tudás, fegyelem jellemzi már fiatal éveiben is. A bő száz költeményt tartalmazó könyvet számos színes és fekete-fehér kép teszi teljesebbé, szemléletessé. A szép könyv – minden verskedvelő olvasónak ajánlható. – Könyvtári Intézet
Címkék: Kárpáti Kamil Életműsorozat, Vers