Könyveink

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A doboz hőse, odúnyi szobájában, családjától elkülönülve az élete utóján betegségektől gyötörve maga írja magáról: „Egész életében, mindig amikor írt, arra törekedett, hogy a szöveg lapidáris legyen és ovális, egyre rövidebb, egyre csiszoltabb, mint egy kavics, hogy aztán eljusson a zéró morfémáig…”

A feszes, minden barokkos díszítménytől megfosztott szimbólum, az egyetlen por- és felejtés belepte doboz betegágyból való megpillantása, majd az író végső mutatványa, a magára hagyott, részben béna test fölkapaszkodása a szobában csúszva-mászva összegyűjtött könyvek lépcsőzetének hátán a dobozig – a beteljesülés az önfeláldozás által – egyszerre vall két ősremeklésre. A könyvlépcső a rajta állhatatosan a szekrény magasáig magát fölküzdő aggastyánnal egyszerre utal Platónra (és benne Szókratész lépcsőjére – ami tudjuk, az Istenig visz) és Karinthy Frigyes Cirkuszának asztal-szék-létra építményére, melynek nyaktörő magasába följutott művész énekébe foghat. Csernák Árpád doboza mindkét előképét, a szókratészi halált és Karinthy lépcsőrakójának a diadalát is magába foglalja...”

– Kárpáti Kamil
Címkék: Próza