Könyveink

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
„A kamaszkor bőséges verstermésével szemben nála ritka a vers. A rá vigyázó csend, a kifinomodottság, a szűkre fogott sűrűség és a mívesség teremt verseiben harmóniát.”
(A szerkesztő fülszövegéből)

 

„Follinus Anna szívesen fordítja le a líra nyelvére a képzőművészet egyes alkotásait: nemegyszer mintha piktori kéz festené a valóságos vagy a lelki tájat. Sajátja a zeneiség is.
[...] Az énkeresés intenzív állapotait szervezi a szövegekben mások eltávozása vagy elbocsátása is. Hangsúlyos helyre kerülnek tehát, felülmúlják önmagukat az Átlényegülsz értem  ciklus édesapa-versei, vagy [...] az Én, Te, Ő ütköztetését – és találkoztatását – grammatikai, szórendi mesterfogásokra bízó textusok.”

(Tarján Tamás)


A 2004. év egyik Gérecz Attila-díjas kötete.Kapcsolódó anyagok:


Tarján Tamás Follinus Anna ecsettel írt verseiről »
Címkék: Vers