Könyveink

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A menyasszony vetkőztetése 1991-es első, Magvető-kiadásának fülszövegében
állt:

Ön alighanem az év regényét tartja kezében! Szenvedélyes, meghökkentő regényt, mellyel vitázni is úgy fog, mintha legbenső énjével szállna vitába. Erotikája fölemelő és megrázó; lélek és testiség legmagasabb rendű irodalmi ábrázolása.

Különös színészcsoport tart Firenzébe, egy titokzatos, bizarr fesztiválra. Többsége szépséges „vadmacska”. Velük utazik Harlenoah, hódoló híve a nőiségnek és a szerelemnek. Megrészegíti a légkör érzékisége s Szeléna, a kihívó és nyugtalanító kamaszlány, kinek vonzerejébe életöröm és sötét rejtély vegyül. Harlenohában felidéződnek gyermek- és kamaszkora felzaklató szexuális élményei: a testi gyöngédség romlottságot és ártatlanságot ötvöző misztériuma. S ugyanekkor a legvégzetesebb ellentétük is, a testi erőszak, a szenvedés sok emléke, amit a regényhős Recsken, Vácon, Márianosztrán kiszolgáltatott fogolyként élt át. „A neminél mindig sokkal vadabb, brutálisabb pornográfia: a politikai hatalomé, az erotika regénysíkjait váratlanul át- és áttöri” – írja könyvének erről a tulajdonságáról a szerző, s emlékeztet: „A vérnősző diktatúra (itthon és másutt) több millió magyart tartott börtöneiben politikai »bűne« miatt.”

Szökések, fenyegetések, gyilkosságok szolgálnak keretül e reneszánsz és szürreális nagy erejű műnek. Az író ritka értékei: a kertelést nem ismerő igazmondás és a közönségest elutasító tiszta ízlés jegyében az élet két titokzatos és agyonhallgatott komponense feszül egymásnak: a politikai hatalom legalitását élvező agresszivitás és a nemiség, amely egyszerre iszonytató és emelkedetten nemes. Harlenoah semmi mást, csak gyöngédségét szegezheti szembe az erőszakkal – s lám, hatalma van a hatalom fölött…

Kárpáti Kamil huszonévesen hét és fél évet töltött Rákosi börtöneiben. A forradalomban való részvétele miatt 1956 után a Kádár-rendszer „csak” hallgatásra ítélte. Noha 1977-től rendszeresen jelenhettek meg könyvei, a hatalom mégis a „tűrtek” között szabta meg a helyét. A menyasszony vetkőztetését 1989-ben írta – a sorsával való elszámolás indulatával.

Kapcsolódó anyagok:


Rózsássy Barbara: Isten ujjbegyének érintése (2010) »
Vörös Klára: „Egyszerű tisztességgel” (2011) »
Baán Tibor: A mennyasszony vetkőztetése (2011) »
Horpácsi Sándor: A menyasszony vetkőztetése (1991) »
Kabdebó Tamás: Bolygó, holdakkal (1991) »
Rózsássy Barbara: Isten ujjbegyének érintése (2010) »
Kabdebó Tamás: Bolygó, holdakkal (1991) »
Címkék: Próza