Könyveink

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Csevegésre nem jutott idő. Műemléktiszteletre, műélvezetre se nagyon. A távolságok meghatározása lebegett a szemem előtt. A ravennai mozaik és mi, Machiavelli erkölcsi érzéke és mi, Savonarola tébolya és mi, Malatesta Baglioni árulása és mi, Dávid kőtömbje és a mi kő- (és ember) mállasztó, kő- és emberrothasztó nukleáris technicizmusunk között. Közben csak egyvalamiben hittem: a szerelemben. Jobban, mint az emberben. Mert az ember lehetőség nélkül…? De a szerelem az ember lehetősége: csúcson, mélyponton, mindig.”

A gyönyörű kötet 40 színes művészi reprodukcióval és 29 fekete-fehér képpel igyekszik az olvasót hozzásegíteni a versek befogadásához. A címlapon Gaál Imre: Páncélosok című műve látható.

Könyvismertető:
Az Ünnepi Könyvhét kiadványa; Kárpáti Kamil életműsorozata nem a szokványos módon épül fel: nem időrendi csoportosításban, hanem témák, témakörök, nagy egységek szerint rendezte el a kötetekben költeményeit: a mostani az "Itáliai versek"-et tartalmazza. Itália persze nem csak szó szerint értendő. Nem csupán az Olaszországban tett (nagyon is késői) útja alkalmával született versek kerültek e kötetbe, hanem azok is, amelyek arról tanúskodnak, hogy Itália a költő számára egy egész hatalmas világot jelent: az ókorét, a reneszánszét és a mai Olaszországét egyszerre; az antikvitásét és a legmodernebb művészetét, a festészetét és a költészetét, az elementáris-ősit és a kifinomult-rafinált-dekadens modernségét, és még sok minden egyebet. E gazdagságról fogalmat adhat a kötet "össz- művészeti" jellege is: a tipográfiailag is kiemelkedően szép kötetet az itáliai művészet klasszikus és modern, mindenki által ismert és csak szakértő ínyencek által szemlélt alkotásainak remek reprodukciói teszik valóságos művészettörténeti albummá. Ezek a reprodukciók (melyek közt igen sok a bravúros részletfelvétel) nemcsak kísérik, hanem értelmezik-magyarázzák is a verseket, miként azok is sokszor a szemlélhető képeket- szobrokat elemzik, persze költőien, távlatosan és mindig roppant egyénien. A versek legalább oly változatosak, mint az illusztrációk: hosszú kompozíciók és rövid epigrammák, izzóan erotikus költemények és mélyen áhítatos poémák, történetfilozófiával átitatott, metafizikai horizonttal bíró versek és szinte henyén egyedi meglátások váltakoznak, korántsem "kötetlen" sorrendben (Utazás Itáliába; Káprázat Velencében; Weöres és Dalí; Föltámadás; A két Mária; Kor-különbség; Fiamnak; Római ló; Az Arno; Egy hangyafaj: a restaurátor stb.). - Egészen egyedi, formájában talán iskolateremtő kötet. Minden vers- (és képzőművészet-) kedvelő olvasónak érdemes rá felhívni a figyelmét.

Könyvtári Intézet