Könyveink

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

10 verse a kötet befejező ciklusával (A hátsó ajtón kilépve): egymásba kattan, kört képez, és ez a summa – legalábbis reményem szerint – az olvasót belültartja Az ibolyántúli ember versvilágában. Azaz: a noah-noah emberében, mivel számomra a noah-noah végleges magyarítása: ibolyántúli ember.”

A kötet első verse:

A költészet mondanivalója


– És mi volt a mondanivalója?
– Hm. Furcsa szerzet. Sokat ígért, és...
– Nos?
– Hosszú autóútra vitt.
Éreztem, amit mindig kikerültem: ez az.
Néztem szívdobogásomon át.
– Közben mondott valamit?
– Nem hallottam.
Lenyűgözött az út egészen.

Könyvismertető:

Kárpáti Kamil életműkiadás-sorozatának legújabb kötete ismét válogatott verseket tartalmaz. Miként a korábbi verskötetek, ez sem a pálya egy meghatározott szakaszának termését gyűjti egybe, hanem teljes hosszmetszetet ad, csakhogy míg A tengerre vetett ágy a szerelmes verseket, a Relief egy fegyházról a börtönverseket, A Napördög Firenzében az itáliai verseket tartalmazta (de a tartalmi-tematikai rokonságon belül azokat is a teljes életműből válogatva), addig a mostani válogatott kötetnek nincs kitüntetett tematikus vonulata. Az olvasó feltehetőleg ezt a kötetet fogja az „igazi” Kárpáti-kötetnek tartani-tekinteni. Hisz elbűvöli majd a hangnemek, versformák, hangulatok és megszilárdult jelentésegységek szinte végtelen változatossága, a kötet verseinek az a sajátossága, hogy egyszerre tudnak megszólalni érzékeny szívhangokon, egy csaknem éteri érzékenység szuperszólamán, de megjelenítik-megérzékítik az alvilágit, a szellem és a szenvedő test, a tragédiának kitett lélek és a halállal szembenézni kényszerített, vacogó porhüvely rettenetét, megaláztatását is, máskor pedig a diadalmas, minden nehézségen győzedelmeskedő fölény hangjait, ismét máskor a bonyolult (de időnként naiv-egyszerűvé lepárolt) magánmitológiák, a noah-noahok szürreális másvilágát is. Nagyszerű élet- és zsánerképek, családversek és köznapi szituációkat veristán ábrázoló költemények éppúgy találhatók a kötetben, mint minden földitől elszakadni látszó versszimfóniák (Bartók; Ars poetica; Salve Regina; A Pegazus; Békazene három tételben; Este a Várban; Nagybátyám elvarázsolása; Három fűszállal Gít cirógatom; A Szél szimfóniája; Az emlékezés technikája stb.). A válogatottan szép (és meghökkentő), a legkülönbözőbb korokból és mesterektől való képzőművészeti illusztrációkkal ellenpontozott verseskötet – minden verskedvelő olvasónak ajánlható. A Kárpáti Kamil költészetét még nem ismerők helyesen teszik, ha a költővel való ismerkedést e kötettel kezdik. – Könyvtári Intézet