Könyveink

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Idézetek Kárpáti Kamil esszékötetéből:


1 9 5 6 - ról:
„Félszárnyú, sőt szárnyatört a forradalom jövője, ha nem emelődik át a költészetbe, az irodalomba; ha magunk nem menekítjük át oda! Bármilyen soha nem volt csodákat kínálhat még a modern gépvilág, a nemzet emlékezetét költészete, irodalma uralta. Az is fogja, mert nincs erre semmi nyomába érő más eszközünk. 1948-49 szabadságharca és ’56 szabadságharca között – ebből a szemszögből – éppen az a legsúlyosabb különbség, hogy ’48-at Vörösmartytól Petőfin át és Aranyon át Vajdáig a nagyköltészet színe-java konzerválta, immár a lelkekből kiírhatatlanul. De ’56 mögül hiányzik, – még mindig hiányzik! a költészet és irodalom. Ez a különbség éppen Gérecz Attila, a hősi halált halt költő halál utáni sorsában fejeződik ki a legdrámaibban.”

„A z i g a z s á g o k ö s s z e v e t é s é r ő l :
Két igazság a másságáért érdemes leginkább az összevetésre. Tartozékaik kifogyhatatlanságáért – s leginkább azért, hogy meggondolkoztató részleteik sokaságában gyönyörűségünket találjuk.”