Könyveink

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Az 1997. évi Költészet Napjára megjelent gyönyörű kis kötet fülszövegéből idézünk:

„Kárpáti Kamil több mint 50 éves költői működése 130 miniatúráját adja közre kiadónk. A párhuzam önként adódik Örkény Egyperces novelláival, hiszen bizton írhatjuk: ezek zömmel 15-25 másodperces versek: Noha azt kötve hisszük, hogy Örkény egypercesei vagy Kárpáti miniatúrái az időhiányban szenvedő modern ember kiszolgálására születtek volna. Az idő tartama különben is átélésének intenzitásától függ, nem pedig egy másodpercmutató ugrabugrálásából.”

 

Ősz van

 

Már suhan a magház üres hajója,
szára jeget lehelő szélbe merül,
s megpendül a kertrács, ahogy alóla
domborodik a sötét meztelenül.

Könyvismertető:
1947 és 1997 között írt rövid verseiből állította össze legújabb kötetét Kárpáti Kamil. Költői miniatűröknek nevezi költeményeit, és joggal, hiszen a leghosszabb darabok sem haladják meg a tizennégy soros terjedelmet, annál gyakoribbak a még rövidebb, a mindössze egy-két soros alkotások. A kötetet forgatónak mégsem támadhat az a benyomása, hogy formai bravúrkísérlettel van dolga, arra sem gondolhat, hogy valamiféle speciális műfajt talált fel a költő. A versekben ugyanis csak a terjedelem a közös tényező, egyébként külön-külön is, együttesükben is teljes költői világot revelálnak. Akad köztük klasszikus, vagy legalábbis klasszikus reminiszcenciájú epigramma, weöresi szó- és sorvers, költői pillanatkép, táj-, természet és városleírás, gúnyos-ironikus ötletvers, kámeaszerű képvers, és – nem kevés számban – igazi lírai nagykompozició is, csak épp miniatűr terjedelemben (Hívás; Morgenstern kamaszkora; Gyász; Öreg versek; Sírbeszéd Gérecz Attila fölött; Ütemezők; Esetem Clarával; Lesben utoljára stb.). A kötetben feltalálható a hosszúverseket író Kárpáti Kamil szinte minden témája, tárgya, versalakzata: a metafizikus verseket íróé éppúgy, mint a szerelmes vagy éppen erotikus költeményeket alkotóé, a művészverseké nem kevésbé, mint a látomásokat vagy épp a zsarnokság modelljeit rögzítőé. De formailag is rendkívül gazdag ez a kis kötet: lazán odavetett, „semmivel csinált” költeményekkel éppúgy találkozhat benne az olvasó, mint szándékoltan bravúrosokkal, szinte prózára hangszereltekkel csakúgy, mint a legkeményebben megformáltakkal. Kitűnő, a versek és a kötet kis terjedelme ellenére „nagy” kötet – minden verskedvelő olvasónak ajánlható. – Könyvtári Intézet
Címkék: Vers