Könyveink

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A kötet ajánlásából:
„ A költő húszas éveiben (1949-1956-ig) 7 és fél évet töltött börtönökben (Andrássy út 60 – Kistarcsa – Recsk – Gyűjtő siralomháza, Kisfogház – Fő u. Katonai börtön 6. emeleti Hűtlen osztálya – Vác – Tatabánya, XIV. (rab)akna – Márianosztra szigorított börtön), ahol fogvatartották. 1956. október 28-án szabadította ki a forradalom. Sok versét ávéhások égették el, sok verse vécépapírra tűvel róva vészelte át a szörnyű éveket.

Ahogy Kárpáti válogatott szerelmes versei nem a megszokott értelemben azok, hanem az élet egészét hordják magukban, ugyanúgy börtönversei sem a megszokott értelemben börtönversek. Előszavában ő is utal erre, amikor az egyszer börtönbe került lélek „örökös fogságáról” ír, és fölteszi a kérdést, hogy ki mondhatná meg, melyik a „börtönibb börtönvers”, a zárkában vagy a kiszabadulás után írott-e!”
Megdöbbentő látlelet ez a kötet a Rákosi-diktatúra börtöneiről.

A könyvet Rátkay Endre festményeivel illusztráltuk.

Könyvismertető:
„Válogatott börtönversek” – mondja a kötet alcíme, és talán akadhat olyan olvasó, aki úgy véli, a több mint hét évet valóban börtönben (pontosabban börtönökben, Kistarcsától Recskig, Vácig és Márianosztráig) töltött költő tematikus gyűjteménnyel, verses önéletrajzzal állt elő. Szó sincs róla. Mert a kötet darabjai ugyan valóban börtönben születtek (vagy a börtönre való visszaemlékezés ihlette őket), ám korántsem verses beszámolók, verses memoárok. Kárpáti Kamil számára a börtönvilág nem életrajzi élmény, hanem költői és metafizikus. Verseiben nem rabtársakról, börtönőrökről, kínzókról és megkínzottakról, halálra ítéletekről és életben maradottakról számol be, hanem a pokol egyik (tán legmélyebb) bugyráról, egy emberi léthelyzetről, egy kimerevített metafizikai „hosszú pillanatról” (Isten háta fekete; Halál a hegyekben; Recski húsvét; Az út; Tél, reggel; A szerelem sivatagán; Vers, halhatatlan; Magasban; A benső hang stb.). Az érzelmek, a vágyak, nosztalgiák, látomások, rádöbbenések, megvilágosodások széles skáláját nyújtják e költemények, egy teljes élet minden elemét – felölelik. E teljesség kerete mégis mindvégig a börtönlét különös-kegyetlen díszlete, a börtönmagány (sokszor társas magány) elmélyült koncentrációja. Relief – mondja a kötet címe, talán nem egészen szabatosan. Mert nem szoborszerűek, nem színtelenek ezek a költemények. Sokkal inkább freskók: égő színekkel, csodás kontrasztokkal, intenzív látványelemekkel, egy vizionárius képzelet hallatlan pontosságú ábráival. Nem véletlen, hogy Kárpáti szerelmes, illetve itáliai verseit ismerő olvasó korrespondenciák százaira lelhet a kötetek között. Igen jelentős kötet a Relief egy fegyházról, műfaji különlegessége miatt is – minden verskedvelő olvasónak melegen ajánlandó. – Könyvtári Intézet