Könyveink

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Nagy Cili kilencedik verseskötetével – benne Hartung Sándor festményeivel – a Stádium különleges költői ajándékot tesz le 2017 Ünnepi Könyvhetének asztalára.

Vele együtt induló költő kortársai írták róla:

 

„Még 2010-ben megjelent, A szembenézés gyönyöre című válogatott kötete kapcsán írtam Nagy Ciliről, hogy a XXI. század költészetének hangját vélem felfedezni verseinek olvasása közben. Ennek immár hat éve. Azóta a költőnek két újabb könyve látott napvilágot a Stádiumnál (Álarcodon átüt, 2012; Az örvény középpontja, 2015), és semmi kétség: e hangot rendületlenül hallom. Az alkotó azonban – akinek immár szám szerint kilencedik kötetét jelentetjük meg – megmaradt az őt akkor is, most is körülvevő „titokzatos elvonultságban”, keveset hallunk felőle, legújabb műveit hiába keresnénk irodalmi folyóiratok hasábjain.

A nyílt szembenézés, emberi és költői önmaga széles spektrumban bemutatott vállalása Nagy Cili költészetének mindig is vezérvonalát jelentette. Ez szólít meg minket verseiben. Ez az, aminek nem tudunk ellenállni. Még abban az esetben sem, ha netán felmerül bennünk némi gyanú, hogy sorai igen sarkítva tükrözik a valóságot – hiszen közben érezzük megfellebbezhetetlen igazát, azonosulunk vele. Lehengerlő kendőzetlensége magától értetődő módon ad hitelt minden szavának. Na de érdekli is a versolvasót a precíz realitás! „Vers legyen” – mondja a költő, s bizony mélyen egyetérthetünk felszólításával. Szuggesztív képekbe szedett szimbólumain keresztül jól látjuk, mekkora súllyal bír itt a meg nem alkuvás, a lélektelen, kiürült emberi kapcsolatokkal való szembefordulás.”

Rózsássy Barbara

 

„A megtisztulás felé való űzetés itt veszi kezdetét, amely végzetes, mert nagy árat kell fizetni érte, hisz a pusztulás és a szükségszerű pusztítás útján vezet végig. A kínok általi lelki megtisztulásról beszélek. Ugyanakkor azt is látnunk kell, hogy Nagy Cili erőteljes, kimagasló költészetének épp ez az űzetés szolgáltatja, termeli fő energiáját, mint egy mítoszi transzformátor. A transzcendens úton-levés, a két fő: ördögi és isteni, ösztöni és értelmi erő közötti örök küzdelem. Ez a szenvedés és harc visz Nagy Cili lírájába lendületet, dinamizmust. Alkatilag is olyan költőről van szó, akinek a bármilyen nyugvópontra jutott lélek többé nem rejtegethet kihívásokat. A megérkezés nála egyenlő a halállal. Nem hiába láttam s neveztem már évekkel ezelőtt is költészetét purgatóriumnak.”

Szentmártoni János

 

Címkék: vers