Könyveink

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Az ötödik kötetét publikáló Nagy Cili (1977) nemzedékének egyik legjelentősebb költője; 1997 Gérecz Attila-díjasa.

Rózsássy Barbara így ír a könyvről: „A részeg erkély kézzelfogható bizonyság arra, hogy nem pusztán egy tehetséges költőnő legújabb írásainak gyűjteményét tartjuk kezünkben, hanem kiforrott hang, kép, zene egységének lenyomatát, ahol ember és költészete válik eggyé. (…) »Nagy Cili élete és költészete purgatórium« – írta róla néhány éve Szentmártoni János. S épp ez a purgatórium-járás, az önmagát sem kímélő, helyenként már-már nyers, kegyetlen őszinteség vezeti magabiztos léptekkel előre a kitaposandó ösvényen: a költészet útján. Verseiben nem burkolt célzásokkal, selyempapírba csomagolt sejtetésekkel találkozunk, hanem a megélt valóság költészetté szublimált rögzítésével, ahogy a kötetcímadó vers is mutatja: »Egyszer egy részeg erkélyen álltam / késő estétől úgy hajnalig, / s beszélt nekem egy nyúlszájú fiú. / Tanított a hallgatásra. (…) Beszélt, egyre beszélt. Szép fiú / lett volna, ha e csúnya seb / nem ül az arcán.«”

Címkék: Vers