Könyveink

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A szerkesztő utószavából:

„Karcsú kötete összegzés; válogatás. Bár kézenfekvő módon a költőnő válogatási leg-jei között a lélek gazdagsága és sokrétűsége is szerepet kapott, hogy az összkép minél színesebb legyen, kötetének értéke a legjobb verseiben ölt testet; ott, ahol a forma és a tartalom a legerőteljesebben teremti meg vagy teremti újjá az emberit, s ahol a legátütőbben érzékelhető a hangjában – kép-zene-szerkezet háromságának összhangjában – a költészet mint költészet; vagyis a sugárzás vagy hangzás, ami az írást minden más szövegtől eltérően verssé teszi. Ahány ilyen csomópontja van a kötetnek, annyiféle lehet rátalálásának szemszöge – és annyiféle módon viselkedhet másként az a versközeg is amelyből, mélyebb, mögöttes rétegeiből ez a sugárzás, hangzás bennünket átjár. Hely hiányában csupán egy példát idézhetek a Rékasy vers természetének szépségéről, a címadó versét:”

Nem kell, hogy kihallatsszék
a kórusból a hangod.
Nem kaptál szólószerepet;
arra ügyelj inkább,
hogy jobban belesimuljon.
Észrevétlen izmosí­tsd
a dal szárnyát: testvéreiddel

együtt röpí­tsen a magasba.
Belesimulva.

Címkék: Vers