Könyveink

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Rékasy Ildikó válogatott kötetében erős, szikrázó fénnyel, fölfokozott színekkel időtleníti a pillanatot, teszi most élővé, mindenkorivá az életet. Legelsősorban őt, az „ősanyát”, aki kifogyhatatlannak bizonyuló képi és nyelvi leleménnyel mutatja fel a maga „lírikus epilógját”.

Magáról ezt írja: 1938-ban születtem Budapesten. Egyetemi tanulmányaimat Szegeden végeztem. 1959-től 1994-ig a szolnoki Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár könyvtárosa, bibliográfusa voltam. Aktív koromban csak szakmai publikációim jelentek meg. Egykori férjem, a füveskerti írókhoz tartozó Szathmáry György posztumusz verseskötetének szerkesztése (Sejtések könyve, 1998, Stádium) adott kedvet és lendületet saját versek írásához. Fiatalon, az ötvenes évek második felében is írtam ugyan verseket, közreadásukkal azonban nem próbálkoztam, s több évtizedre fel is hagytam a versírással. A Stádium Kiadó bíztatására és kiadásában jelentek meg verseskötetim: 1999-ben Belesimulva, A régi roffi kert (2002), Volt-e a Kert? (2007), Egy foltnyi ég (2011).
Címkék: Vers