Könyveink

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Volt-e a Kert?

Ami e kötetcímben kérdés: éppen átfogja egész életünk. A Kert, ahol voltunk, de többé nincsen. Ahonnan kiűzettünk vagy kiűztük magunkat. Amely egyszerre volt zárt és nyitott – védelmező burok, de egyben szabadság is. Az ideális élet színtere. Vagy az irreálisé. Most: emlékezünk rá, mert elmúlt. Sőt, annyira távoli, hogy felmerül bennünk a sejtelem: nem is volt talán. Felidézzük vagy elképzeljük csupán? „Volt-e a Kert, vagy álom szállt a Kertre?” – a verssor Jorge Luis Borgestől származik.

Rékasy Ildikó kötete szép vállalkozás. Nemcsak a szonettkoszorú nemessége teszi azzá, hanem az a különlegessége is, hogy a mesterszonett minden egyes sora idézet – a szerző által szeretett, nagyra tartott, lélek közeli költőké. Így a tizennégy szonett mindegyike (kurzívval jelölt) citátummal kezdődik és zárul. A költemények, amelyekből az idézetek származnak, a szonettkoszorú után olvashatók, míg a további idézett versek listáját a szerző jegyzetében tüntetjük fel.

A kiadónak e kötetszerkezet olyannyira megtetszett, hogy egy új sorozat indítása mellett határozott, Holdudvar Könyvek címmel. Mire utal az elnevezés? A költői én leggyakoribb meghatározási formája az alkotót ért irodalmi hatások feltérképezése. Ez esetben a művész erről önmaga vall a kontinuitás eszményét bátran vállalva – tudván, hogy a Semmiből kiindulni nem lehet. A felismerés nem idegen a kiadó szellemiségétől sem: egy korábbi kötet borítóján már olvashattuk a jól ismert Babits-idézetet, miszerint a költők századokon át nyújtják egymásnak kezüket. A közöttük létrejövő kapcsolat – Rékasy szavaival élve –: „láthatatlan fonál”, amíg a műben testet nem ölt. Míg a Hold körül meg nem látszik udvara. E teltséget, kerekséget, az önmagába visszatérést jelképezi a kötetben a szonettkoszorú formája is. Jól mutatja, a fonalak miként ágaznak szét, majd futnak ismét össze, alkotnak fonadékot – a Nemes Nagy Ágnestől idézett sor, „Az én szivemben boldogok a tárgyak”, amely szálon az õ holdudvarába juthatunk, Rilke-szeretetéhez. (És így tovább.) E titkos utak felfedezésére hívja a sorozat a Tisztelt Olvasót.

Follinus Anna
szerkesztő