Könyveink

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A Stádium Kiadó a Gérecz Attila-díjas Rózsássy Barbara öt verseskönyvének megjelentetése után most a szerző Termékeny függőség című esszé- és tanulmánykötetét adja ki.

A kötet egyik lényeges pontját jelentik azok az írások, melyek a költészet, az irodalom, a művészet jelenlegi helyzetét hívatottak feltérképezni, s amelyek elmélyülten foglalkoznak legfőképp a magyar költészet múltját, jelenét, és lehetséges jövőjét meghatározó kérdésekkel. Alapkoncepciója a babitsi szellemiség jegyében született: „ha minden irodalom lelke a líra, a magyarra valahogy kétszeresen áll ez”. Ezek az esszék a Mindenség lelke: líra c. írása köré szerveződnek.

Könyvünk másik fontos ciklusa klasszikus és kortárs mesterek műveivel, életművével foglalkozik. Ide kapcsolódó írásaiban a szerző nemcsak szorosan véve a műveket, hanem az írói, költői szemléletet, az alkotáshoz való hozzáállást is elemzi. Pl. Móricz Zsigmonddal, Weöres Sándor írásaival, a kortársak közül pl. Ágh István, Gergely Ágnes, Kárpáti Kamil, Szakonyi Károly alkotásaival foglalkozik. Írásaiból kiderül elhívatottsága, célja: a magyar irodalom klasszikus és kortárs nagyjait közelebb vinni az olvasóhoz.

A harmadik ciklusba olyan esszéket gyűjtöttünk, melyek a világirodalom időben és térben egymástól akár távol eső íróival, költőivel foglalkoznak. Ide tartozik pl. az Umberto Eco műveiről szóló, vagy Dante Isteni színjátékához kapcsolódó esszéje, illetve pl. Sylvia Plathról írt gondolatai.

Rózsássy Barbara esszéiben a pályakezdők, illetve a pályájuk elején járó fiatalabb generáció alkotásait is elemzi (pl. nagytanulmányban elemzi a fiatalon elhunyt Bókkon Gábor költészetét, Follinus Anna, Falusi Márton, Nagy Cili, Szentmártoni János és számos első kötetes fiatal műveit vizsgálva). Írásaiban arra is keresi a választ, hogy vajon mennyire tudatos, illetve milyen mértékben ösztönös az alkotási folyamat, a pályára való készülés egy első kötetes esetében? Mennyire fontos, meghatározó a múlthoz, az elődökhöz való kapcsolódni akarás és tudás a pálya elején és a későbbiekben.
Címkék: Próza, Esszé, Tanulmány