Könyveink

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A Stádium, miután 1991-ben megjelentette Gérecz Attila, a költő – 1956 mártírja c. emlékkötetét, egy évtizeddel később 2001-ben kiadta a Sorsod művészetét, ismét megjelentetve Gérecz Attila verseit, kiegészítve a Füveskerti költőcsoport (az 50-es években Vácon raboskodó költők), Gérecz Attila egykori bajtársainak, továbbá a mai költészet jeleseinek és fiataljainak a költőhöz kapcsolódó verseivel.

 

E tiszteletadásnál is fontosabb azonban, hogy a Sorsod művészete először törte fel Gérecz Attila agyonhallgatásának pecséteit. Néhány úttörő jelentőségű, még az 1990-es évek elején megjelent írás, tanulmány (Fodor Andrásé, G. Komoróczy Emőkéé )mellett több nagyszabású tanulmányban, összegző esszében, verselemzésben látott hozzá Gérecz Attila vershagyatékának irodalomtörténeti feldolgozásához. A Jankovics Marcell, Tarján Tamás, Varga Domokos és általam jegyzett dolgozatok mellé írásaikkal többen is fölsorakoztak, de így tett a Gérecz Attila-film rendezője Czigány Zoltán, és egyik szép öregkori novellájával (Gérecz Attila szerelméről) Szakonyi Károly is.

2006-ben is Sorsod művészete 2.címmel olyan, a 2001-es Sorsod művészetének külsőségeihez hasonló, reprezentatív, gondos és tartós előállítású tanulmány-és esszégyűjteményt jelentetünk meg B/5-ös formátumban, kemény kötéssel, cérnafűzéssel, amellyel folytatjuk:
1/ Gérecz Attila költészetének irodalomtörténeti föltárását;
2/ G.A. életének és halálának – morális bátorságának és szabadságszeretetének ismertetését;
3/ az irodalomtörténetből Gérecz-cel együtt vagy teljesen, vagy részlegesen kihagyott füveskerti költők életművének földolgozását;
4/ az 56-os forradalom és a költészet viszonyának kutatását, különös tekintettel arra, hogy társadalmi értékvesztése – a köztudatban való eljelentéktelenedése és eljelentéktelenítése – párhuzamosan és egyszerre ment végbe;
5/ Gérecz Attilának a mai fiatalok költészetében való jelenlétét.