Könyveink

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Gérecz Attila verseit a Stádium Kiadó 1991-ben jelentette meg Gérecz Attila, a költő – 1956 mártírja címmel kemény táblájú díszkiadásban, 1956-os hősi halálának 35. évfordulójára Gustav Doré Dante Isteni Színjátékához készült metszeteivel, Göncz Árpád, a Magyar Köztársaság elnökének – mostani kötetünkben immár negyedszer megismételt – bevezetőjével, a költőről megjelent első, és – akkor még a magyar sajtóban egyetlennek bizonyuló – műleírással: (A magyar költészet hősi halottja és Töredéke); Gérecz Attiláról folyó rádióbeszélgetés szövegével; és a Stádium Kiadó köszönetével, melynek néhány mondatát tanulságosnak véljük most is felidézni:
Aligha volt nagyobb valaha is a közöny magyar földön a költészet iránt, mint a nyolcvanas évek végén és a kilencvenes évek elején. Talán nem alaptalan az a feltevés sem, hogy a költészet iránti érdeklődés lanyhulása és az 1956-os magyar szabadságharc emlékezetének riasztó elhalványulása összefügg egymással. Hiszen hazaszeretet és költészet történelmünk során mindig is összetartozott.
A negyedszer megjelenő Gérecz Attila verseskönyv, a Sorsod művészete 3, a 24 éves 1991-es kiadás továbbérlelt és javított hasonmása.