Könyveink

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
„Bizony még a legmagasabb rendű irodalom olvastán is ritkán érezzük úgy, hogy nyomban a nyitó mondatok után érdekeltek vagyunk, s az elbeszélés később megmutatkozó ereje már itt bűvkörébe von. Hányszor tapasztaljuk, hogy csupán hosszú oldalak átrágását követően kezd derengeni előttünk valami abból, amit egy mű atmoszférájának hívunk. A Szakonyira oly jellemző, látszólag könnyed fogalmazás, „természetes” hangmegütés, ami azonban szinte kivétel nélkül már a novellák bevezető soraiban is magában hordja a drámát, a később elkerülhetetlenül bekövetkező tragikus fordulatot, egyáltalán nem hagy számunkra időt arra, hogy olvasás közben mintegy kikapcsoljuk érzékeinket, „bemelegedjünk”; az atmoszféra kész, innentől kezdve csak rajtunk múlik, mennyire vagyunk képesek és bátrak rögtön átadni magunkat a még ismeretlen közegnek.”(...)

Mikor azt írom, Szakonyi novelláját új fénybe helyezi Rátkay műve, elsősorban arra gondolok, ami a két mesterben közös: úgy ragadják meg a pillanatot, hogy közben mikro-univerzumuk kiszabadul az idő fogságából, magába sűrítve a létezés teljességét.”

– Rózsássy B. utószavából
Címkék: próza,