Könyveink

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Kötetünk a sok műfajú író bevallottan legkedvesebb műfajának a Szakonyi-novellának válogatott darabjait kínálja az Olvasónak a csaknem hat évtizedes életműből.

Szakonyi válogatott novelláinak olyan remekeit, mint amilyen A műúttól balra, Idegen a hegyen, Mindenki siet haza, Céllövölde, az olyan mesterművek tucatjai között olvashatja a mai olvasó kötetünkben, mint amilyen a Túl a városon, A cirkusz, A halsütő, Ködben a tavon, Inter arma, Testvérpár.

„Ezeket a téren és időn kívüli történeteket olvasva, gazdagabb tudással vérteződünk fel Szakonyi Károly hazai színhelyén játszódó novella-világának megértéséhez. Egy eltűnőben lévő kultúra védekezik ezekben a novellákban is egy színtelen barbárság ellen. Elbeszéléseiben és drámáiban akkor is jézusi nonkonformizmus a mértéke nagyságnak és kicsinységnek, ha nem is tűnik fel okvetlenül a Mester alakja, ha nem is halljuk apostoli szavát. De hát nincs ebben semmi csodálatos. Jókai Peruja vagy Atlantisza is Magyarország. Krúdy Szindbádjának tengerei is. Szakonyi Károly jóvoltából mostantól irodalmunk álom-Magyarországához csatolhattuk Szent Pál szigeteit is.” – írta Szörényi László.

„Másik kulcs-kötete a XXI. századi – nagymesteri – novellatermésnek az Ami nincs. Szakonyi Károly könyve mint a behajtott szárnyú oltár: a szerelem és halál élesen szétváló, mégis egymáshoz abszolút pászoló oltárszárnyaival. A kettő szoros egysége (az oltár maga) az Idő műve, a megöregedett férfié, aki ha a rácsukott szárnyakat kitárjuk, az öregség képeit festi elénk, hogy végül az Ami nincs című novellában mind a megformálás esztétikai értékét illetően, mind pedig ritka őszinteségű morális súlya miatt könyvünk egyik legmagasabbra jutó csúcsteljesítményét ünnepelhessük benne és általa.” – írja a kötet szerkesztője Kárpáti Kamil.
Címkék: Próza