Könyveink

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Szikra János új regénye a Bácsalmási Ikonosztáz ahhoz a késői avantgárd magyar kísérleti regény-láncolathoz tartozik – irodalomtörténeti jelentőségét is ez adja Szikra János versköteteiből beleömlő lírai telítettsége mellett – amelyik olyan műveket termett, mint Pósa Zoltán Menekülés négy sávon c. regénye. Korszerű mozaik-formájával (filmvágásaival) Szikra János egyszerre képes megjeleníteni egymáson áttükröztetve a legszemélyesebb én-képben is Bácsalmás XX. századi bénító atmoszféráját, s maréknyi történetiségében pedig az egész magyar valóságot; egy egész nemzedék, a negyven-ötvenévesek (írók és nem írók) sorsát. Más szóval a mai társdalomban a mai irodalom lelkületével és módszerével az általános (és nem bácsalmási) holdfogyatkozást a magyar kultúrában.
Címkék: Próza