Könyveink

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Varga László grafikusművész 1930-ban született Magyarországon, Mosonmagyaróváron. Építőművészként diplomázott a Budapesti Műszaki Egyetemen, majd grafikusművészként bontakozott ki pályája. Egész életében tevékenysége fókuszában volt Franz Kafka irodalmi életműve. Kafka művei folyamatos kép- és tárgy-alkotásra inspirálták. Ez a kiadvány munkásságából elsősorban a Kafka életmű hatása alatt megszületett műveiből ad válogatást, melyek között művészeti író, művészettörténész, irodalomtörténész költő, történész kisebb nagyobb írásai helyeződtek el. Feledy Balázs művészeti író, e kiadvány szerkesztője az életút fontosabb állomásaira is utalva ekként fogalmaz: „Varga László egészen sajátos és különös módon, bizarr látványossággal és elevenséggel, technikai változatossággal, személyes grafikai nyelven tud kedvet csinálni Kafkához. ilyen hatást persze csak az tud elérni, aki nagyon átérzi, érti és hiszi az adott életművet, rá tud hangolódni minden rezdülésére, s ezt látvánnyá is képes alakítani.” Kalász Márton Kossuth-díjas költő, a Magyar Írószövetség volt elnöke, a Nemzet Művésze írásában kiemeli személyes affinitását Kafka életművéhez, majd jelzi, hogy az általa látott Varga László kiállításon milyen szuggesztív erővel hatottak rá a művész munkái, s mennyire felelevenítették Kafka műveit. Így ír: „Varga László grafikusművész kiállítását, úgy gondolom, legelsősorban hommage-nak tekinthetjük, s persze elmélyült értelmezésnek – még azt is hozzátehetjük, válaszadási kísérlet Kafka majd egy évszázada föltett kérdéseire.” Gál Jenő (Evzen Gal) irodalomtörténész, a Prágai Károly Egyetem oktatója, aki korábban évekig volt Budapesten a Cseh Kulturális Intézet igazgatója, írásában szinte panoramikus áttekintést ad Kafka cseh fogadtatásáról, az irodalmi kánonban elfoglalt helyéről, s feleleveníti Varga László munkáival kapcsolatos személyes benyomásait. Többek között így ír: „Arra határozottan emlékszem, hogy azokból a képekből és grafikákból, melyeket az évek során több alkalommal is volt lehetőségem újra és újra látnom közös rendezvényeinken, már elsőre is ugyanaz a nyersesség s egyben visszafogottság, kíméletlenség és kedvesség, tragédia és irónia, nagyság és esendőség fogott meg, mint Kafka műveinek első olvasásakor. Végre Kafkára vonatkoztathattam Kafkát. Számomra Varga Laci a budapesti Kafka.” Buzás Kálmán történész Varga László munkásságát szélesebb kontextusba helyezi, majd így fogalmaz: „Varga László egész életet szentelt Kafkának. Sokáig nem értettem, néha úgy gondoltam, hogy már értem, de csak hamis kép volt. Most jött el az idő… Vargát megismerve. Képes a vizualitás segítségével megmutatni a paradoxon és abszurd pszichológiáját…” Szepes Hédi művészettörténész, aki szintén a művész munkásságának régi ismerője, így írt: „Varga a hideg, szenvtelen, aprólékosan pontos, kimunkált irodalmi művekhez olyan illusztrációkat készít, hogy megcsendül bennük az alapmotívum, a valóságos tartalmat a láttatás mesteri megfogalmazása veszi át., a tárgyak, a figurák titkos értelmet kapnak.” Tasnádi Attila művészeti író, kritikus, írásában elsősorban Varga László széles érdeklődéséről ír, grafikái és plakáttervei kapcsán: „Sajátos, gondolati realizmusa szimbólummá transzponálja a hétköznapi eseményeket és jelenségeket, s e szimbólumokat kell értelmeznie annak, aki meg akarja érteni mondanivalóit. Bár lapjai olykor bonyolultnak tűnnek, megfejtésük némi fantázia és asszociációs készség birtokában mindig megoldható.” A kötetet a nagyszabású képanyag és az írások mellett a művész életrajza, egyéni kiállításainak jegyzéke, valamint csoportos kiállításokon történt részvételeiről adott tájékoztatás egészíti ki.

 

Címkék: album