Könyveink

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A Stádium Kiadó Vers és Kép sorozata második könyvének címadója Kárpáti Kamil Levél egy fiatal püspökhöz c. versciklusa. Az 1994 és 1999 között írt versek helyszíne Róma: műkincseivel, templomaival, múzeumaival, melyet évtizedek alatt megismertünk, megszerettünk, s a fotókon magunkkal hazahoztunk.

Tudjuk: merész vállalkozás, mert egy olyan korban ragaszkodunk mániákusan a vers és kép szoros kötelékéhez, amikor sem a versnek, sem a képnek (legalábbis e könyvben látható formájában) nincs igazi értő kereslete. Mi, a költészet iránt elkötelezettek azonban nem tehetünk mást: újabb és újabb kísérletet teszünk a költészet vizuális élményként való megjelenítésére. Mert hisszük: a vers a képpel szorosan összefonódva hatni kezd, a látványon keresztül is hívó szóvá, könnyebben olvashatóvá válik.
Címkék: vers, album