Könyveink

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

(Balázs Eszter, Bertalan Gergely, Kulicz Gábor, Oravecz Péter, Renczes Cecília és Szentmártoni János művei)

 

A Stádium Kiadó legfontosabb feladatának tartja megalakulása óta a fiatal tehetségek felkutatását, műhelyében foglalkozik a fiatalok képzésével, köteteik megjelentésével. Első antológiájuk volt ez a könyv. A kiadás évében alakult meg a Stádium Fiatal Írók Köre.

 

A borítón a Gaál Imre Stúdió fiatal festőművészének, Gesztelyi Nagy Zsuzsának műve látható.

Könyvismertető:
Hat egészen fiatal alkotó: költő és novellista bemutatkozó antológiája A sivatag kupolája. A hatból öten tizenévesek, elsős, harmadikos gimnazisták, vagy épp érettségi előtt állnak, s csak egyikük idősebb, de ő is csupán huszonhét éves. Nem képviselnek sem irodalmi irányzatot, sem közös műhelyt, iskolát, csoportosulást, mindannyian csak önmagukat képviselik, mindannyian „csak” tehetségesek. Tehetségüket a legfiatalabb alkotók iránt kivételes érdeklődéssel, érzékkel rendelkező, kirepítésüket vállaló Kárpáti Kamil fedezte fel és „szponzorálja”, ezúttal azzal, hogy közös kötethez segítette őket. A kötetet lapozgató olvasót elsőre az foghatja meg, hogy valóban fiatal-fiatalos verseket, novellákat olvashat. Nem valamilyen divathoz, poétikához, költői technikához húzó, „specialisták” műveit, hanem közvetlen, igazi spontaneitásról árulkodó – éppen ezért sem posztmodern, sem új op art tabukat nem ismerő – verseket, amelyekben ugyan sok a közvetlen, mélyen emberi vallomás, a „kibeszélés”, de sokkal több az igazi költőiség, a természetes érzék a kerekdedség iránt, az elhasználatlan, friss képek és metaforák, a megejtő zeneiség, a minden rafinériától mentes egyszerűség iránt (Szentmártoni János: Eltévedtünk?; Szeretnék eltűnni innen; Oravecz Péter: Fohász; Leltár; Kulicz Gábor: Halálos ágyadon; Szorongás; Balázs Eszter: Őszi délután; Párnák közt stb.). Talán kevésbé erősek a novellák. Ezekben (Bertalan Gergelyéi kivételével) hiányozni látszik az életismeret. Éppen ezért a legjobbak közülük azok, amelyek szinte nem is elbeszélések, hanem prózaversek (így a költő Oravecz Péteréi). Sok-sok idő után először valóban, szó szerint fiatal alkotók jelentkezésére figyelhet fel a kötet olvasója. Érdekes, újszerű élményben lesz része. – Kuriózum voltában is beszerzésre ajánlott. – Könyvtári Intézet

Címkék: Antológia