Könyveink

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A szeretet kalandja a spirituális irónia, a metafizikus derű, a transzcendens öröm nyelvi alakváltozatait kutatja; ekképpen egy ma kevéssé nyilvános, ám nyilvánvalóan eleven tradíció útmutatásai szerint jár el. A kötet koanszerűen rövid, jellemzően párbeszédes-aforisztikus, nemritkán tanmesébe hajló írásokat tartalmaz.

A hat ciklus mindahány darabja az „Idebent van az odaát” sugalmát tolmácsolja – néma harmóniával tanúskodva amellett, hogy a spirituális irodalomnak még mindig van keresnivalója ott, ahol az önmagát kereső ember rendre a szeretet igazságaira bukkan.

Ahogy az egyik szöveg fogalmaz:

– Könyveket írnak a helyes életről, mert ha abbahagynák az írást, élniük kellene, s kiderülne, hogy azt nem tudnak – mondta a mester, és magára gondolt.
– Könyveket olvasnak a helyes életről, mert ha abbahagynák az olvasást, élniük kellene, s kiderülne, hogy azt nem tudnak – mondta a tanítvány, és magára gondolt.
– A helyes élet várhat. Először helyesen írni és olvasni tanuljatok meg – mondta az angyal, és Istenre gondolt, mert mindig Istenre gondolt.
Címkék: Próza