Alapítvány

A magyar irodalom és művészet értékeinek reprezentatív megjelentetéséért, a jövő számára való fönnmaradásáért, a magyarság szellemi értékeinek európai közkinccsé válásáért jött létre 1991-ben a Stádium Alapítvány.

Megalapítója, elnöke Kárpáti Kamil volt.

2008 óta Alapítvány a Költészet Új Stádiumáért néven, nonprofit, közhasznú alapítványként működik tovább (adószáma: 18263790-1-43), székhelye: 1204 Budapest, Kossuth L. u. 64. II. e. 1. Levelezési címe: 1204 Budapest, Igló u. 6. II. e. 8, telefonja: 1-283-92-49, tel/fax: 287-8242


Az alapítvány célja:


Olyan értékőrző és értékteremtő tevékenység, amely által a költészeti, irodalmi és művészeti értékek a jövő számára maradandóvá és folytathatóvá válnak – elősegítve a magyarság szellemi értékeinek európai közkinccsé válását gróf Széchenyi Istvánnak és a névadó „Stádiumának” szellemében.

Az Alapítvány legfontosabb célja a költészet visszaemelése a közgondolkodásba költői pályázatok, tehetségkutató akciók, ismeretterjesztő, köznevelői programok szervezésével. Az ország kulturális felemelkedésének elősegítése, az általános eltömegesülés és olyan súlyos betegségei, mint amilyen a diszlekszia elleni küzdelem a költészet és a szépirodalom eszközeivel, elsősorban kortárs költői, szépírói, művészeti értékeink közismertté tételével.

Az Alapítvány támogatja pályakezdő költők, írók, művészek alkotásainak kibontakozását, nyilvánossá tételét, munkájuknak folyamatos továbbfejlődést biztosítva (kiemelten Gérecz Attila- díjasok, Stádium Fiatal Írók Köre, Új Átlók Művészeti Társaság felfedezettjei), a fiatalok körében végzett tehetségkutatással, neveléssel, irodalmi-, művészeti- ösztöndíjak alapításával, az 1988 és 1993 között működött kétnyelvű Stádium folyóirat hagyományának szellemében.

Az Alapítvány hátrányos helyzetű, erkölcsi vagy szociális szempontból veszélyeztetett, tehetséges fiatalokat segítő előadásokat, programokat szervez.

Az Alapítvány a céljaival összefüggő könyveket, folyóiratokat ad ki és széles körben terjeszti; kiállításokat, konferenciákat, tanulmányutakat szervez, és a résztvevőket erkölcsileg és anyagilag támogatja.

Céljai megvalósítása érdekében az alapítvány együttműködik oktatási és ifjúsági intézményekkel, különféle társadalmi, kulturális szervezetekkel, egyházakkal, egyesületekkel és alapítványokkal, széles körű nemzetközi kapcsolatot épít ki a hasonló célú külföldi szervezetekkel.

 

Közhasznúsági jelentés – 2017.

Közhasznúsági jelentés – 2016.

Közhasznúsági jelentés – 2015.


Közhasznúsági jelentés – 2014.

Közhasznúsági jelentés – 2013.

Közhasznúsági jelentés – 2012.

Közhasznúsági jelentés – 2011.

Közhasznúsági jelentés – 2010.

Közhasznúsági jelentés – 2009.